charczeć

charczeć – chrapać (pol.)

bezokolicznikcharczeć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.charcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.charczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.charczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.charczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.charczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.charczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.charczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.charczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.charczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.charczeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.charczeliście; żeście charczeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.charczeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.charczała żech; charczałach; żech charczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.charczała żeś; charczałaś; żeś charczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.charczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..charczały my; my charczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. charczałyście; żeście charczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.charczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.charczało żech; żech charczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.charczało żeś; żeś charczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.charczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech charczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś charczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł charczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my charczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście charczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli charczeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech charczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś charczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była charczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my charczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście charczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były charczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech charczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś charczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było charczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . charcz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech charczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.charczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech charczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. charczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. charczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.charczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.charczeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. charczeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.charczeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.charczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
charczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.charczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. charczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.charczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.charczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. charczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.charczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.charczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych charczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś charczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by charczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my charczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście charczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by charczeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych charczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś charczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by charczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my charczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście charczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by charczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych charczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś charczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by charczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda charczoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz charczoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie charczoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy charczeli; bydymy charczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie charczeli; bydziecie charczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm charczeli; bydōm charczeć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda charczała; byda charczeć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz charczała; bydziesz charczeć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie charczała; bydzie charczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy charczały; bydymy charczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie charczały; bydziecie charczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm charczały; bydōm charczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda charczało: byda charczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz charczało; bydziesz charczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie charczało; bydzie charczeć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.charczyni
Rybnik

 

Kery sam tak charczy, dyć spac niy idzie?

Dugnij go tam, niech tak niy charczy we kościele.

Tyś tak charczoł cało noc, że jo niy poradziōł wcale spać.

Podej dalij…