chcieć

chcieć (sie) – chcieć (pol.); chtít (cze.)

bezokolicznikchcieć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.chca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.chcesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.chce
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.chcymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.chcecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.chcōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.chcioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.chcioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.chcioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.chcieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.chcieliście; żeście chcieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.chcieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.chciałała żech; chciałach; żech chciała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.chciała żeś; chciałaś; żeś chciała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.chciała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..chciały my; my chciały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. chciałyście; żeście chciały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.chciały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.chciało żech; żech chciało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.chciało żeś; żeś chciało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.chciało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech chcioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś chcioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł chcioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my chcieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście chcieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli chcieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech chciała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś chciała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była chciała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my chciały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście chciały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były chciały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech chciało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś chciało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było chciało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . chciyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech chce
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.chciyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech chcōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. chcioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. chcioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.chcioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.chcieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. chcieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.chcieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.chciała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
chciała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.chciała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. chciały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.chciały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.chciały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. chciało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.chciało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.chciało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych chcioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś chcioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by chcioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my chcieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście chcieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by chcieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych chciała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś chciała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by chciała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my chciały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście chciały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by chciały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych chciało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś chciało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by chciało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda chcioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz chcioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie chcioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy chcieli; bydymy chcieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie chcieli; bydziecie chcieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm chcieli; bydōm chcieć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda chciała; byda chcieć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz chciała; bydziesz chcieć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie chciała; bydzie chcieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy chciały; bydymy chcieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie chciały; bydziecie chcieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm chciały; bydōm chcieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda chciało; byda chcieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz chciało; bydziesz chcieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie chciało; bydzie chcieć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernychciany
rzeczownik odczasown.chcyni
Rybnik

 

Jutro chca sie chycić pranio, tōż naszykuj, co tam mosz zmazane.

Chcieli my tyn tydziyń biylić, ale sztyjc leje, tōż niy  idzie wyniyś zbroje na dwōr.

Starziku, chcieli byście kōnsek zisty ku tej bōnkawie?

Podej dalij…