chlywek

chlywek – pomieszczenie dla zwierząt (pol.); chlívek (cze.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…chlywek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…chlywka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…chlywkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…chlywek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...chlywkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…chlywku
Wołacz l. poj. Ty…chlywku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…chlywki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…chlywkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…chlywkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…chlywki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…chlywkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…chlywkach
Wołacz l. mn. Wy…chlywki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI:  Zawrzij kaczki do chlywka, co ich krowa niy zadepce.

PL: Zamknij kaczki do chlewika, żeby ich krowa nie zadeptała,

 

SI: Kury siedzōm na grzyndzie nad chlywkym.

PL: Kury siedzą na grzędzie ponad chlewikiem.

 

SI: Zawrzij tyn chlywek, co gynsi niy ucieczōm.

PL: Zamknij ten chlewik , żeby gęsi nie uciekły.

 

 

Podej dalij…