chojinka

chojinka – choinka (pol.); vánoční stromek (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…chojinka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…chojinki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…chojince
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…chojinka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...chojinkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…chojince
Wołacz l. poj. Ty…chojinko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…chojinki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…choinek; chojinkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…chojinkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…chojinki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…chojinkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…chojinkach
Wołacz l. mn. Wy…chojinki
Przimiotnik (jaki? czyj?)chojinkowy

 

Niy chytej tej chojinki, bo jōm przewrōcisz.
Kery pozjodoł wszystki te bōmbōny z chojinki?
Co to tam te Dzieciōntko ôstawiyło pod chojinkōm?

Podej dalij…