chorować

chorować – chorować (pol.); být nemocný (cze.)

bezokolicznikchorować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.choruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.chorujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.choruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.chorujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.chorujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.chorujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.chorowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.chorowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.chorowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.chorowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.chorowaliście; żeście chorowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.chorowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.chorowała żech; chorowałach; żech chorowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.chorowała żeś; chorowałaś; żeś chorowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.chorowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..chorowały my; my chorowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. chorowałyście; żeście chorowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.chorowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.chorowało żech; żech chorowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.chorowało żeś; żeś chorowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.chorowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech chorowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś chorowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł chorowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my chorowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście chorowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli chorowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech chorowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś chorowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była chorowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my chorowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście chorowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były chorowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech chorowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś chorowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było chorowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . choruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech choruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.chorujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech chorujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. chorowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. chorowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.chorowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.chorowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. chorowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.chorowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.chorowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
chorowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.chorowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. chorowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.chorowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.chorowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. chorowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.chorowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.chorowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych chorowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś chorowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by chorowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my chorowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście chorowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by chorowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych chorowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś chorowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by chorowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my chorowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście chorowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by chorowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych chorowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś chorowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by chorowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda chorowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz chorowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie chorowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy chorowali; bydymy chorować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie chorowali; bydziecie chorować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm chorowali; bydōm chorować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda chorowała; byda chorować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz chorowała; bydziesz chorować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie chorowała; bydzie chorować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy chorowały; bydymy chorować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie chorowały; bydziecie chorować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm chorowały; bydōm chorować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda chorowało; byda chorować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz chorowało; bydziesz chorować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie chorowało; bydzie chorować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.chorowani
Rybnik

 

Jo żech bōł latoś trocha chorowoł, tōż niy byli my nikaj bez feryje.

Starzik chorujōm, tōż niy puszczōmy ich ôstatnio na dwōr.

Kej chorujesz, tōż niy pośla cie tyn tydziyń do szkoły.

Podej dalij…