chrobajstwo

chrobajstwo – robactwo (pol.); červi (cze.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…chrobajstwo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…chrobajstwa
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…chrobajstwu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…chrobajstwo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...chrobajstwym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…chrobajstwie
Wołacz l. poj. Ty…chrobajstwo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…chrobajstwa
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…chrobajstwōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…chrobajstwōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…chrobajstwa
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…chrobajstwami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…chrobajstwach
Wołacz l. mn. Wy…chrobajstwa
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Zawiyrej ta biksa, aż mi tam jakigo chrobajstwa niy nalezie.

PL: Zamykaj tę puszkę, żeby mi tam nie nawchodziło jakiegoś robactwa.

 

SI: Keryś zostawiōł ôtwarte ôkno, tōż nalazło sam pełno chrobajstwa.

PL: Ktoś zostawił otwarte okno, więc naszło tutaj pełno robactwa.

 

SI: Jeszcze nōm sam jakigo chorōbska te chrobajstwo prziniesie.

PL: Jeszcze nam tutaj jakąś chorobę to robactwo przyniesie.

 

Podej dalij…