chrōmać

chromać – kuleć (pol.); kulhat (cze.)

bezokolicznikchrōmać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.chrōmia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.chrōmiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.chrōmie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.chrōmiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.chrōmiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.chrōmiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.chrōmoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.chrōmoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.chrōmoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.chrōmali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.chrōmaliście; żeście chrōmali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.chrōmali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.chrōmała żech; chrōmałach; żech chrōmała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.chrōmała żeś; chrōmałaś; żeś chrōmała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.chrōmała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..chrōmały my; my chrōmały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. chrōmałyście; żeście chrōmały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.chrōmały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.chrōmało żech; żech chrōmało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.chrōmało żeś; żeś chrōmało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.chrōmało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech chrōmoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś chrōmoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł chrōmoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my chrōmali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście chrōmali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli chrōmali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech chrōmała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś chrōmała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była chrōmała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my chrōmały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście chrōmały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były chrōmały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech chrōmało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś chrōmało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było chrōmało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . chrōmej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech chrōmie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.chrōmejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech chrōmiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. chrōmoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. chrōmoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.chrōmoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.chrōmali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. chrōmali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.chrōmali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.chrōmała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
chrōmała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.chrōmała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. chrōmały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.chrōmały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.chrōmały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. chrōmało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.chrōmało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.chrōmało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych chrōmoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś chrōmoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by chrōmoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my chrōmali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście chrōmali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by chrōmali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych chrōmała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś chrōmała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by chrōmała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my chrōmały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście chrōmały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by chrōmały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych chrōmało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś chrōmało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by chrōmało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda chrōmoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz chrōmoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie chrōmoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy chrōmali; bydymy chrōmać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie chrōmali; bydziecie chrōmać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm chrōmali; bydōm chrōmać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda chrōmała; byda chrōmać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz chrōmała; bydziesz chrōmać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie chrōmała; bydzie chrōmać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy chrōmały; bydymy chrōmać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie chrōmały; bydziecie chrōmać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm chrōmały; bydōm chrōmać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda chōmało; byda chrōmać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz chrōmało; bydziesz chrōmać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie chrōmało; bydzie chrōmać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.chrōmani
Rybnik

 

Idźcie a chrōmejcie, udowejcie, że wōm sie coś stało.

Niy wiysz, co tyn Karlik tak chrōmie? Możno kaj noga skrynciōł.

Dziołszka była by chrōmała do kōńca życio, kejby ji tej nogi niy ôperowali.

Podej dalij…