chrymp

chrymp – chrząstka (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…chrymp
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…chrympa
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…chrympowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…chrymp
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...chrympym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…chrympie
Wołacz l. poj. Ty…chrympie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…chrympy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…chrympōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…chrympōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…chrympy
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…chrympami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…chrympach
Wołacz l. mn. Wy…chrympy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Coś to kupiōł za miynso, dyć sam mosz same chrympy?

Tych chrympōm niy jydz, yno zastow ich psowi.

Tyś to zjod pospołu z tymi chrympami?

 

Podej dalij…