chwila

chwila – chwila (pol.); okamžik (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…chwila
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…chwile
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…chwili
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…chwila
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...chwilōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…chwili
Wołacz l. poj. Ty…chwilo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…chwile
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…chwilōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…chwilōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…chwile
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…chwilami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…chwilach
Wołacz l. mn. Wy…chwile
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dychnij se na chwila.

PL: Odetchnij sobie na chwilę

 

SI: Przed chwilōm jechała sam na kole twoja baba.

PL: Przed chwilą jechała tutaj rowerem twoja żona.

 

SI: Za chwila przida.

PL: Za chwilę przyjdę.

 

Podej dalij…