chwilka

chwilka – chwilka (pol.); okamžik (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…chwilka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…chwilki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…chwilce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…chwilka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...chwilkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…chwilce
Wołacz l. poj. Ty…chwilko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…chwilki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…chwilek
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…chwilkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…chwilki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…chwilkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…chwilkach
Wołacz l. mn. Wy…chwilki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Chwilka se siedna, ale dłōgo niy, bo ida do roboty na drugo.

PL: Chwilkę sobie siądę, ale nie na długo, bo idę do pracy na drugą zmianę.

 

 

Podej dalij…