ciaśniejszy

ciaśniejszy – ciaśniejszy (pol.)

przymiotnikciaśniejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...ciaśniejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...ciaśniejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...ciaśniejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... ciaśniejsi; ciaśniejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...ciaśniejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...ciaśniejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...ciaśniejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...ciaśniejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...ciaśniejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...ciaśniejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...ciaśniejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...ciaśniejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... ciaśniejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... ciaśniejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
ciaśniejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...ciaśniejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... ciaśniejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..ciaśniejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... ciaśniejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
ciaśniejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... ciaśniejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
ciaśniejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...ciaśniejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...ciaśniejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...ciaśniejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...ciaśniejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...ciaśniejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..ciaśniejsznej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...ciaśniejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...ciaśniejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...ciaśniejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ciaśniejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ciaśniejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ciaśniejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ciaśniejsi; ciaśniejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ciaśniejsze
stop. równy przymiotn.. ciasny
przysłówek (jak? jako?)ciaśniejszy; ciaśniyj

 

Te strzewiki sōm jeszcze ciaśniejsze, tōż ich niy ôbuja, bo by mie były cisły.

Tyn szpōnt je ciaśniejszy, tōż możno bydzie lepszy pasowoł.

Ta kecka mōm ciaśniejszo, tōż jōm niy zapna.

Podej dalij…