cichutki

cichutki – cichutki (pol.); nejtišší (cze.)

przymiotnikcichutki
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...cichutki
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...cichutko
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...cichutki
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... cichutcy; cichutki
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...cichutki
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...cichutkigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...cichutkij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...cichutkigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...cichutkich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...cichutkich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...cichutkimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...cichutkij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... cichutkimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... cichutkim
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
cichutkim
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...cichutkigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... cichutki
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..cichutko
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... cichutki
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
cichutkich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... cichutki
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
cichutkim
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...cichutkōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...cichutkim
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...cichutkimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...cichutkimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...cichutkim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..cichutkij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...cichutkim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...cichutkich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...cichutkich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...cichutki
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...cichutko
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... cichutki
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...cichutcy; cichutki
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...cichutki
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)cichutko

Puś se te radio, ale tak cichutko, co dzieci niy pobudzisz.

Tyn telewizōr gro tak cichutko, że nic niy słysza.

Ta pralka piere tak cichutno, żech myślała, że sie popsuła.

Podej dalij…