cichy

cichy – cichy (pol.); tichý (cze.)

przymiotnikcichy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...cichy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...cicho
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...ciche
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... cisi; ciche
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...ciche
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...cichego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...cichej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...cichego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...cichych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...cichych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...cichymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...cichej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... cichymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... cichym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
cichym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...cichego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... cichy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..cicho
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... ciche
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
cichych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... ciche
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
cichym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...cichōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...cichym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...cichymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...cichymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...cichym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..cichej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...cichym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...cichych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...cichych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...cichy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...cicho
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ciche
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...cisi; ciche
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ciche
stop. wyższy przymiotn.. cichszy
przysłówek (jak? jako?)cicho

 

Bydź cicho, bo dzieci śpiōm!

Terazki te auta sōm taki ciche, że ich niy słyszeć, tōż trza sie ôbrōcić trzi razy, niż na drōga wleziesz.

Jo niy chca takigo cichego budzika, bo ôn mie niy ôbudzi.

 

Podej dalij…