ciekawszy

ciekawszy – ciekawszy (pol.); zvědavější (cze.)

przymiotnikciekawszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...ciekawszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...ciekawszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...ciekawsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... ciekawsi; ciekawsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...ciekawsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...ciekawszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...ciekawszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...ciekawszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...ciekawszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...ciekawszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...ciekawszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...ciekawszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... ciekawszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... ciekawszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
ciekawszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...ciekawszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... ciekawszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..ciekawszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... ciekawsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
ciekawszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... ciekawsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
ciekawszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...ciekawszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...ciekawszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...ciekawszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...ciekawszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...ciekawszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..ciekawszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...ciekawszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...ciekawszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...ciekawszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ciekawszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ciekawszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ciekawsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ciekawsi; ciekawsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ciekawsze
stop. równy przymiotn.. ciekawy
przysłówek (jak? jako?)ciekawszy; ciekawiyj

Ta ksiōnżka je ciekawszo, jak ta piyrszo.

Te nowe ślōnski ksiōnżki sōm coroz to ciekawsze.

Podej dalij…