ciela

ciela – cielę (pol.); tele (cze.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ciela
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…cielyncia
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cielynciu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ciela
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...cielynciym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…cielynciu
Wołacz l. poj. Ty…ciela
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…cielynta
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…cielōnt
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cielyntōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…cielynta
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…cielyntami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…cielyntach
Wołacz l. mn. Wy…cielynta
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dziwej sie na te ciela, czy idzie za krowōm.

PL: Patrz na to cielę, czy idzie za krową.

 

SI: Dej sie napić tymu cielynciu.

PL: Daj pić temu cielęciu.

 

SI: Dzisio zawiōźli my dwa cielynta na spynd.

PL: Dzisiaj zawieźliśmy dwa cielęta do skupu.

 

Podej dalij…