ciepnyć

ciepnyć (sie) – rzucić (pol.); hodit(cze.)

bezokolicznikciepnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ciepna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ciepniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ciepnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ciepnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ciepniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ciepnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ciepnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ciepnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ciepnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ciepli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ciepliście; żeście ciepli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ciepli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ciepła żech; ciepłach; żech ciepła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ciepła żeś; ciepłaś; żeś ciepła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ciepła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ciepły my; my ciepły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ciepłyście; żeście ciepły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ciepły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ciepło żech; żech ciepło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ciepło żeś; żeś ciepło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ciepło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ciepnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ciepnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ciepnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ciepli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ciepli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ciepli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ciepła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ciepła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ciepła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ciepły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ciepły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ciepły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ciepło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ciepło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ciepło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ciepnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ciepnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ciepnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ciepnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ciepnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ciepnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ciepnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ciepli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ciepli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ciepli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ciepła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ciepła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ciepła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ciepły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ciepły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ciepły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ciepło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ciepło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ciepło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ciepnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ciepnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ciepnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ciepli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ciepli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ciepli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ciepła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ciepła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ciepła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ciepły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ciepły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ciepły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ciepło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ciepło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ciepło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyciepnyty
rzeczownik odczasown.ciepnyci
Rybnik

Kej bych sie niy była ôbrōciyła, to by ci tyn gizd bōł ciepnōł za mnōm kamiyniym.

Ciepnij mi tyn bal.

Czamu żeś tyn papiōrek ciepnōl na ziymia, a niy do hasioka?

 

 

Podej dalij…