ciotka

ciotka – ciocia (pol.); teta (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ciotka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ciotki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ciotce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ciotka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ciotkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ciotce
Wołacz l. poj. Ty…ciotko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ciotki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ciotek; ciotkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ciotkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ciotki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ciotkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ciotkach
Wołacz l. mn. Wy…ciotki
Przimiotnik (jaki? czyj?)ciotczyn

 

SI: Dostoł żech ôd ciotki na urodziny piykno koszula.

PL: Dostałem od cioci na urodziny piękną koszulę,

 

SI: Praje wczora godali my ô ciotce.

PL: Właśnie wczoraj rozmawialiśmy o cioci.

 

SI: Juro mama chcōm sie wybrać ze ciotkōm ôdwiydzić choro kuzynka.

PL: Jutro mama  z ciocią chcą się wybrać odwiedzić chorą kuzynkę.

 

Podej dalij…