ciyńszy

ciyńszy – cieńszy (pol.); tenší (cze.)

przymiotnikciyńszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...ciyńszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...ciyńszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...ciyńszy
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... ciyńsi; ciyńsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...ciyńsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...ciyńszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...ciyńszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...ciyńszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...ciyńszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...ciyńszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...ciyńszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...ciyńszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... ciyńszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... ciyńszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
ciyńszym
Bier. l. poj. r. mżyw.
(jakigo?) Widza...
ciyńszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... ciyńszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..ciyńszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... ciyńsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
ciyńszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... ciyńsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
ciyńszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...ciyńszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...ciyńszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...ciyńszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...ciyńszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...ciyńszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..ciyńszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...ciyńszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...ciyńszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...ciyńszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ciyńszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ciyńszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ciyńsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ciyńsi; ciyńsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ciyńsze
stop.równy przymiotn.. ciynki
przysłówek (jak? jako?)ciyńszy

Ta rułka mosz trocha ciyńszo ôd tej starej.

Dej mi sam jaki ciyńszy świeder.

Ciyńszego drōtu niy mōm.

 

Podej dalij…