ciynżor

ciynżor – ciężar (pol.); břímě, závaží (cze.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ciynżor
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ciynżaru
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ciynżarowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ciynżor
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ciynżarym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ciynżarze
Wołacz l. poj. Ty…ciynżarze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ciynżary
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ciynżarōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ciynżarōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ciynżary
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ciynżarami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ciynżarach
Wołacz l. mn. Wy…ciynżary
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: To je dlō mie za wielki ciynżor, jo tego niy dźwigna.

PL: To jest dla mnie za duży ciężar, ja tego nie udźwignę.

 

SI: Z takim ciynżarym na plecach za daleko niy zōndziesz.

PL: Z takim ciężarem na plecach za daleko nie zajdziesz.

 

SI: Wiela to sie trza naprzeciepować tych ciynżarōw za cołki dziyń.

PL: Ile to trzeba tych ciężarów przerzucić przez cały dzień.

 

 

Podej dalij…