ciyrpieć

ciyrpieć – cierpieć, znosić (pol.); trpět (cze.)

bezokolicznikciyrpieć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ciyrpia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ciyrpisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ciyrpi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ciyrpiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ciyrpicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ciyrpiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ciyrpioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ciyrpioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ciyrpioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ciyrpieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ciyrpieliście; żeście ciyrpieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ciyrpieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ciyrpiała żech; ciyrpiałach; żech ciyrpiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ciyrpiała żeś; ciyrpiałaś; żeś ciyrpiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ciyrpiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ciyrpiały my; my ciyrpiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ciyrpiałyście; żeście ciyrpiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ciyrpiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ciyrpiało żech; żech ciyrpiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ciyrpiało żeś; żeś ciyrpiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ciyrpiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ciyrpioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ciyrpioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ciyrpioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ciyrpieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ciyrpieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ciyrpieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ciyrpiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ciyrpiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ciyrpiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ciyrpiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ciyrpiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ciyrpiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ciyrpiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ciyrpiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ciyrpiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ciyrp
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ciyrpi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ciyrpcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ciyrpiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ciyrpioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ciyrpioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ciyrpioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ciyrpieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ciyrpieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ciyrpieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ciyrpiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ciyrpiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ciyrpiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ciyrpiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ciyrpiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ciyrpiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ciyrpiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ciyrpiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ciyrpiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ciyrpioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ciyrpioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ciyrpioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ciyrpieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ciyrpieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ciyrpieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ciyrpiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ciyrpiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ciyrpiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ciyrpiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ciyrpiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ciyrpiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ciyrpiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ciyrpiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ciyrpiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ciyrpioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ciyrpioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ciyrpioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ciyrpieli; bydymy ciyrpieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ciyrpieli; bydziecie ciyrpieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ciyrpieli; bydōm ciyrpieć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ciyrpiała; byda ciyrpieć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ciyrpiała; bydziesz ciyrpieć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ciyrpiała; bydzie ciyrpieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ciyrpiały; bydymy ciyrpieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ciyrpiały; bydziecie ciyrpieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ciyrpialy; bydōm ciyrpieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ciyrpiało; byda ciyrpieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ciyrpiało; bydziesz ciyrpieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ciyrpiało; bydzie ciyrpieć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.ciyrpiyni
Rybnik

POL: (1) cierpieć fizycznie, lub psychicznie; (2) znosić, tolerować coś, lub kogoś.

 

Jak jo ciyrpioł, jak mie tyn zōmb boloł.

Jo niy ciyrpia tego grysku jeś.

Kej żeś poradziōł pić, to terazki ciyrp.

Jo niy ciyrpia tej baby, tōż mijōm jōm z daleka.

 

Podej dalij…