ćmiyl

ćmiyl – trzmiel (pol.)

Rodzajmżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ćmiyl
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ćmiyla
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ćmiylowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ćmiyla
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ćmiylym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ćmiylu
Wołacz l. poj. Ty…ćmiylu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ćmiyle
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ćmiylōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ćmiylōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ćmiyle
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ćmiylami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ćmiylach
Wołacz l. mn. Wy…ćmiyle
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dej pozōr, bo tam na miedzce ćmiyle majōm gniozdo.

PL: Uważaj, bo na miedzy trzmiele mają gniazdo.

 

SI: Dzisio trefiōł żech ćmiyla we chlywie furgać.

PL: Dzisiaj spotkałem trzmiela fruwającego w oborze.

 

SI: Wraziōł ćmiylōm patyk do gniozda, tōż go pożgały.

PL: Włożył trzmielom kij do gniazda, więc go pożądliły.

Podej dalij…