co

co – co (pol.); was (ger.);  co (cze.); what (eng.)

Rodzaj -
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…co
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…czego
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…czymu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…co
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...czym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…czym
Wołacz l. poj. Ty…co
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…-
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…-
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…-
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…-
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…-
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…-
Wołacz l. mn. Wy…-
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

Czym żeś to pomazoł ta koszula?

Z czym chcesz chlyb?

Ó czym my to godali?

 

Podej dalij…