cofać

cofać (sie) – odsuwać, przesuwać (pol.); couvat (cze.)

bezokolicznikcofać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.cofia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.cofiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.cofie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.cofiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.cofiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.cofiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.cofoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.cofoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.cofoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.cofali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.cofaliście; żeście cofali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.cofali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.cofała żech; cofałach; żech cofała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.cofała żeś; cofałaś; żeś cofała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.cofała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..cofały my; my cofały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. cofałyście; żeście cofały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.cofały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.cofało żech; żech cofało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.cofało żeś; żeś cofało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.cofało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech cofoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś cofoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł cofoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my cofali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście cofali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli cofali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech cofała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś cofała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była cofała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my cofały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście cofały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były cofały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech cofało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś cofało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było cofało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . cofej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech cofie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.cofejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech cofiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. cofoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. cofoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.cofoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.cofali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. cofali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.cofali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.cofała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
cofała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.cofała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. cofały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.cofały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.cofały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. cofało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.cofało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.cofało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych cofoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś cofoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by cofoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my cofali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście cofali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by cofali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych cofała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś cofała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by cofała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my cofały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście cofały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by cofały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych cofało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś cofało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by cofało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda cofoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz cofoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie cofoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy cofali; bydymy cofać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie cofali; bydziecie cofać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm cofali; bydōm cofać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda cofała; byda cofać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz cofała; bydziesz cofać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie cofała; bydzie cofać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy cofały; bydymy cofać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie cofały; bydziecie cofać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm cofały; bydōm cofać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda cofało; byda cofać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz cofało; bydziesz cofać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie cofało; bydzie cofać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernycofany
rzeczownik odczasown.cofani
Rybnik

Cofej pomału, a jo sie byda dziwać, cobyś do wrotōw niy wjechoł.

Tyn szrank tyż bydziecie cofać, abo za nim niy bydziecie biylić?

Niy musisz cofać tego auta. Jo se stana sam na boku, bo zarozki jada dajij.

 

Podej dalij…