cudować

cudować – wydziwiać (pol.)

bezokolicznikcudować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.cuduja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.cudujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.cuduje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.cudujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.cudujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.cudujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.cudowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.cudowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.cudowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.cudowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.cudowaliście; żeście cudowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.cudowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.cudowała żech; cudowałach; żech cudowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.cudowała żeś; cudowałaś; żeś cudowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.cudowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..cudowały my; my cudowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. cudowałyście; żeście cudowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.cudowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.cudowało żech; żech cudowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.cudowało żeś; żeś cudowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.cudowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech cudowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś cudowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł cudowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my cudowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście cudowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli cudowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech cudowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś cudowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była cudowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my cudowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście cudowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były cudowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech cudowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś cudowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było cudowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . cuduj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech cuduje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.cudujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech cudujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. cudowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. cudowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.cudowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.cudowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. cudowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.cudowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.cudowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
cudowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.cudowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. cudowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.cudowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.cudowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. cudowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.cudowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.cudowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych cudowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś cudowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by cudowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my cudowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście cudowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by cudowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych cudowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś cudowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by cudowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my cudowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście cudowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by cudowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych cudowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś cudowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by cudowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda cudowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz cudowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie cudowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy cudowali; bydymy cudować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie cudowali; bydziecie cudować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm cudowali; bydōm cudować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda cudowała; byda cudować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz cudowała; bydziesz cudować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie cudowała; bydzie cudować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy cudowały; bydymy cudować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie cudowały; bydziecie cudować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm cudowały; bydōm cudować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda cudowało: byda cudować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz cudowało; bydziesz cudować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie cudowało; bydzie cudować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.cudowani
Rybnik

Cōż to zaś cudujesz przi tymu jodle. Jydz normalnie.

Kery zaś sam co cudowoł z tym kōmputerym, że go niy idzie puścić?

Jak tak bydziesz cudowoł z tōm betlyjkōw, to skōńczych przed wilijōm, ale na bezrok.

 

Podej dalij…