cufal

cufal – przypadek, traf (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…cufal
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…cufala
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cufalowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…cufal
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...cufalym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…cufalu
Wołacz l. poj. Ty…cufalu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…cufale
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…cufalōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cufalōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…cufale
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…cufalami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…cufalach
Wołacz l. mn. Wy…cufale
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: To niy bōł wcale cufal, że tak sie stało.

PL: To nie był wcale przypadek, że tak się stało.

 

SI: Trefiyli my sie sam bez cufal.

PL: Spotkaliśmy się tutaj przypadkowo.

 

SI:  Cufale tyż sie trefiajōm.

PL: Przypadki także się zdarzają.

Podej dalij…