cukrować

cukrować (sie) – słodzić (pol.); cukrovat (cze.)

bezokolicznikcukrować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.cukruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.cukrujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.cukruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.cukrujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.cukrujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.cukrujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.cukrowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.cukrowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.cukrowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.cukrowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.cukrowaliście; żeście cukrowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.cukrowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.cukrowała żech; cukrowałach; żech cukrowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.cukrowała żeś; cukrowałaś; żeś cukrowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.cukrowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..cukrowały my; my cukrowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. cukrowałyście; żeście cukrowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.cukrowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.cukrowało żech; żech cukrowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.cukrowało żeś; żeś cukrowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.cukrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech cukrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś cukrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł cukrowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my cukrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście cukrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli cukrowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech cukrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś cukrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była cukrowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my cukrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście cukrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były cukrowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech cukrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś cukrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było cukrowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . cukruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech cukruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.cukrujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech cukrujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. cukrowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. cukrowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.cukrowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.cukrowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. cukrowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.cukrowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.cukrowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
cukrowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.cukrowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. cukrowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.cukrowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.cukrowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. cukrowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.cukrowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.cukrowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych cukrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś cukrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by cukrowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my cukrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście cukrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by cukrowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych cukrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś cukrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by cukrowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my cukrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście cukrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by cukrowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych cukrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś cukrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by cukrowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda cukrowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz cukrowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie cukrowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy cukrowali; bydymy cukrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie cukrowali; bydziecie cukrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm cukrowali; bydōm cukrować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda cukrowała; byda cukrować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz cukrowała; bydziesz cukrować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie cukrowała; bydzie cukrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy cukrowały; bydymy cukrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie cukrowały; bydziecie cukrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm cukrowały; bydōm cukrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda cukrowało: byda cukrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz cukrowało; bydziesz cukrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie cukrowało; bydzie cukrować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernycukrowany
rzeczownik odczasown.cukrowani
Rybnik

 

Niy cukruj mi tego tyju, bo jo pija gorzki.

Wiela cukrujecie?

Kedyś żech cukrowała dwie łyżyczki, ale teraz cukruja już yno jedna łyżyczka.

 

 

Podej dalij…