cukrowani

cukrowani – słodzenie (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…cukrowani
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…cukrowanio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cukrowaniu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…cukrowani
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...cukrowaniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…cukrowaniu
Wołacz l. poj. Ty…ukrowani
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…cukrowania
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…cukrowaniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cukrowaniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…cukrowania
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…cukrowaniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…cukrowaniach
Wołacz l. mn. Wy…cukrowania
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Padoł żech ci, cobyś sie niy chytała cukrowanio, bo zaś żeś mi za fest pocukrowała ta bōnkawa.

PL: Mówiłem ci, żebyś nie brała się za słodzenie, bo znowu za mocno posłodziłaś mi tę kawę.

 

SI: Co ty to robisz przi tymu cukrowaniu, że połowa cukru je na stole rozsute.

PL: Co ty to robisz przy tym słodzeniu, że połowa cukru jest rozsypane na stole.

 

Podej dalij…