cwinga

cwinga – prasa, ścisk stolarski (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…cwinga
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…cwingi
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cwindze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…cwinga
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...cwingōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…cwindze
Wołacz l. poj. Ty…cwingo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…cwingi
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…cwingōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cwingōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…cwingi
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…cwingami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…cwingach
Wołacz l. mn. Wy…cwingi
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Przichyć se ta deska cwingōm, co ci sie niy bydzie ruszać.

Dej sam cwingi, a niy trzimej tej deski, cofej sie z pazurami.

Poklejōł żech te deski, tōż dej pokōj tym cwingōm, aż klyj uschnie.

 

 

Podej dalij…