cyckać

cyckać (sie) – ssać (pol.); ssát, cumlat (cze.)

bezokolicznikcyckać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.cyckōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.cyckosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.cycko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.cyckōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.cyckocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.cyckajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.cyckoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.cyckoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.cyckoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.cyckali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.cyckaliście; żeście cyckali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.cyckali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.cyckała żech; cyckałach; żech cyckała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.cyckała żeś; cyckałaś; żeś cyckała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.cyckała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..cyckały my; my cyckały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. cyckałyście; żeście cyckały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.cyckały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.cyckało żech; żech cyckało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.cyckało żeś; żeś cyckało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.cyckało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech cyckoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś cyckoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł cyckoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my cyckali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście cyckali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli cyckali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech cyckała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś cyckała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była cyckała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my cyckały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście cyckały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były cyckały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech cyckało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś cyckało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było cyckało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . cyckej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech cycko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.cyckejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech cyckajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. cyckoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. cyckoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.cyckoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.cyckali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. cyckali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.cyckali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.cyckała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
cyckała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.cyckała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. cyckały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.cyckały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.cyckały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. cyckało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.cyckało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.cyckało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych cyckoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś cyckoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by cyckoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my cyckali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście cyckali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by cyckali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych cyckała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś cyckała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by cyckała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my cyckały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście cyckały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by cyckały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych cyckało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś cyckało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by cyckało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda cyckoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz cyckoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie cyckoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy cyckali; bydymy cyckać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie cyckali; bydziecie cyckać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm cyckali; bydōm cyckać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda cyckała; byda cyckać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz cyckała; bydziesz cyckać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie cyckała; bydzie cyckać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy cyckały; bydymy cyckać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie cyckały; bydziecie cyckać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm cyckały; bydōm cyckać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda cyckało: byda cyckać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz cyckało; bydziesz cyckać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie cyckało; bydzie cyckać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernycyckany
rzeczownik odczasown.cyckani
Rybnik

Dej mu na nupel trocha cukru, niech cycko.

Jo rod cyckōm szkloki przi robocie.

Bōł bych ci doł szkloka do cyckanio, jak bych sie niy boł, że sie udłowisz.

Podej dalij…