cyganić

cyganić (sie) – kłamać, oszukiwać (pol.); lhát (cze.)

bezokolicznikcyganić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.cygania
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.cyganisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.cygani
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.cyganiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.cyganicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.cyganiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.cyganiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.cyganiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.cyganiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.cyganiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.cyganiyliście; żeście cyganiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.cyganiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.cyganiyła żech; cyganiyłach; żech cyganiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.cyganiyła żeś; cyganiyłaś; żeś cyganiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.cyganiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..cyganiyły my; my cyganiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. cyganiyłyście; żeście cyganiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.cyganiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.cyganiyło żech; żech cyganiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.cyganiyło żeś; żeś cyganiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.cyganiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech cyganiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś cyganiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł cyganiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my cyganiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście cyganiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli cyganiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech cyganiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś cyganiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była cyganiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my cyganiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście cyganiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były cyganiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech cyganiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś cyganiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było cyganiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . cygōń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech cygani
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.cygōńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech cyganiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. cyganiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. cyganiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.cyganiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.cyganiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. cyganiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.cyganiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.cyganiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
cyganiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.cyganiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. cyganiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.cyganiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.cyganiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. cyganiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.cyganiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.cyganiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych cyganiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś cyganiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by cyganiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my cyganiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście cyganiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by cyganiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych cyganiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś cyganiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by cyganiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my cyganiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście cyganiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by cyganiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych cyganiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś cyganiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by cyganiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda cyganiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz cyganiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie cyganiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy cyganiyli; bydymy cyganić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie cyganiyli; bydziecie cyganić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm cyganiyli; bydōm cyganić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda cyganiyła; byda cyganić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz cyganiyła; bydziesz cyganić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie cyganiyła; bydzie cyganić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy cyganiyły; bydymy cyganić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie cyganiyły; bydziecie cyganić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm cyganiyły; bydōm cyganić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda cyganiyło; byda cyganić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz cyganiyło; bydziesz cyganić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie cyganiyło; bydzie cyganić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernycyganiōny
rzeczownik odczasown.cyganiyni
Rybnik

 

Czamu cyganisz, żeś bōł we szkole, jak jo cie widziała iś z drugij strōny.

Niy cygōń, bo jo wiym, żeś ty to zrobiyła.

Cyganić, to niy ma piyknie.

 

Podej dalij…