cygaństwo

cygaństwo – kłamstwo, oszustwo (pol.); lež (cze.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…cygaństwo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…cygaństwa
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cygaństwu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…cygaństwo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...cygaństwym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…cygaństwie
Wołacz l. poj. Ty…cygaństwo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…cygaństwa
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…cygaństwōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cygaństwōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…cygaństwa
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…cygaństwami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…cygaństwach
Wołacz l. mn. Wy…cygaństwa
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Na cygaństwie za daleko niy zajedziesz.

PL: Na kłamstwie daleko nie zajedziesz.

 

SI: Jo niy ciyrpia cygaństwa.

PL: Ja nie znoszę kłamstwa.

 

SI: Cygaństwo mo krōtki nogi.

PL: Kłamstwo ma krótkie nogi.

 

 

 

Podej dalij…