cygareta

cygareta – papieros (pol.); cigareta (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…cygareta
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…cygarety
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cygarecie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…cygareta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...cygaretōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…cygarecie
Wołacz l. poj. Ty…cygareto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…cygarety
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…cygaretōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cygaretōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…cygarety
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…cygaretami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…cygaretach
Wołacz l. mn. Wy…cygarety
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Niy wlazuj mi sam z cygaretōm.

PL: Nie wchodź mi tutaj z papierosem.

 

SI: Musza lecieć do budki, bo mi cygaretōw brakło a niy mōm co kurzić.

PL: Muszę pobiec do kiosku, bo mi zabrakło papierosôw i nie mam co palić.

 

SI: Dej jedna cygareta.

PL: Daj jednego papierosa.

 

Podej dalij…