cykać

cykać (sie) – pstrykać, przelączać, dozować (pol.)

bezokolicznikcykać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.cykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.cykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.cyko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.cykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.cykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.cykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.cykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.cykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.cykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.cykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.cykaliście; żeście cykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.cykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.cykała żech; cykałach; żech cykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.cykała żeś; cykałaś; żeś cykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.cykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..cykały my; my cykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. cykałyście; żeście cykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.cykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.cykało żech; żech cykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.cykało żeś; żeś cykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.cykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech cykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś cykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł cykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my cykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście cykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli cykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech cykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś cykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była cykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my cykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście cykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były cykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech cykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś cykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było cykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . cykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech cyko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.cykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech cykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. cykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. cykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.cykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.cykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. cykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.cykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.cykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
cykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.cykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. cykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.cykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.cykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. cykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.cykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.cykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych cykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś cykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by cykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my cykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście cykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by cykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych cykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś cykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by cykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my cykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście cykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by cykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych cykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś cykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by cykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda cykoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz cykoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie cykoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy cykali; bydymy cykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie cykali; bydziecie cykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm cykali; bydōm cykać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda cykała; byda cykać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz cykała; bydziesz cykać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie cykała; bydzie cykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy cykały; bydymy cykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie cykały; bydziecie cykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm cykały; bydōm cykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda cykało: byda cykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz cykało; bydziesz cykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie cykało; bydzie cykać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernycykany
rzeczownik odczasown.cykani
Rybnik

POL: (1) pstrykać zdjęcie: (2) załączać, wyłączać, przełączać wyłącznik; (3) dozować, dolewać, dosypywać odrobinę.

 

Ty mi sam cykej tym szaltrym, a jo poszukōm, co sie stało z tym sztrōmym.

Jo byda fyrlała te ciasto, a ty mi sam cykej po trosze mōnki, jak ci koża.

Kery sam co cykoł przi tymu kōmputerze?

My idymy tańcować, a ty cykej nōm zdjyncia.

Podej dalij…