cymynt

cymynt – cement (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…cymynt
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…cymyntu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cymyntowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…cymynt
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...cymyntym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…cymyncie
Wołacz l. poj. Ty…cymyncie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…cymynty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…cymyntōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cymyntōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…cymynty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…cymyntami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…cymyntach
Wołacz l. mn. Wy…cymynty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dociepej tam trocha cymyntu, niech tyn miszōng je mocniejszy.

PL: Dorzuć tam trochę cementu, niech ta zaprawa jest mocniejsza.

 

SI: Terazki mi namiyszej miszōngu z samym cymyntym, bez wopna.

PL: Teraz namieszaj mi zaprawy z samego cementu, bez wapna.

 

Podej dalij…