cynt

cynt – 50 kg (pol.); cent (cze.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…cynt
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…cynta
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cyntowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…cynt
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...cyntym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…cyncie
Wołacz l. poj. Ty…cyncie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…cynty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…cyntōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cyntōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…cynty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…cyntami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…cyntach
Wołacz l. mn. Wy…cynty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Tyś chyba do tego miecha nasuł ze dwa cynty.

PL: Ty chyba nasypałeś do tego worka ze sto kilogramów.

 

SI: Jo niy dźwigna sōm tego cynta kartofli.

PL: Ja nie podniosę sam tych pięćdziesięciu kilogramów ziemniaków.

 

SI: Sam mosz dwa miechy, po cyncie kożdy.

PL: Tutaj masz dwa worki, po pięćdziesiąt kilogramów każdy.

 

Podej dalij…