cyntymeter

cyntymeter – centymetr (pol.); Zentimeter (ger.); centimetr (cze.); centimeter (ger.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…cyntymeter
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…cyntymetra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cyntymetrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…cyntymeter
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...cynymetrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…cyntymetrze
Wołacz l. poj. Ty…cyntymetrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…cyntymetry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…cyntymetrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cyntymetrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…cyntymetry
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…cyntymetrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…cyntymetrach
Wołacz l. mn. Wy…cyntymetry
Przimiotnik (jaki? czyj?)cyntymetrowy

 

Potrzebuja lajsta hrubo n adwa cyntymetry.

Mōgła być ta gardina piynć cyntymetrōw długszo uszyto.

Podej dalij…