cytata

cytata – cytat (pol.); citát (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…cytata
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…cytaty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cytacie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…cytata
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...cytatōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…cytacie
Wołacz l. poj. Ty…cytato
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…cytaty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…cytatōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cytatōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…cytaty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…cytatami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…cytatach
Wołacz l. mn. Wy…cytaty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Skōnd ty żeś wziōn ta cytata?

PL: Skąd ty wziąłeś ten cytat?

 

SI: To je cytata ze Biblije?

PL: Czy jest to cytat z Biblii?

 

Podej dalij…