czas

czas – czas (pol.); čas (cze.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…czas
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…czasu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…czasowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…czas
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...czasym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…czasie
Wołacz l. poj. Ty…czasie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…czasy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…czasōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…czasōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…czasy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…czasami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…czasach
Wołacz l. mn. Wy…czasy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dzisiej niy mōm czasu.

PL: Dzisiaj nie mam czasu.

 

SI: Prziszłi ôba ô jednym czasie.

PL: Przyszli obydwaj w jednym czasie.

 

SI: Ciekawe mōmy terazki czasy.

PL: Ciekawe teraz mamy czasy.

Podej dalij…