czelodka

czelodka – gromada, grupa znajomych (pol.); skupinka (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…czelodka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…czelodki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…czelodce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…czelodka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...czelodkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…czelodce
Wołacz l. poj. Ty…czelodko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…czelodki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…czelodek; czelodkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…czelodkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…czelodki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…czelodkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…czelodkach
Wołacz l. mn. Wy…czelodki
Przimiotnik (jaki? czyj?)czelodkowy

 

SI: Kaj to ciōngniecie z tōm cołkōm czelodkōm?

PL: Gdzie to wędrujęcie z całą tą grupą?

 

SI: Pozbiyrej ta czelodka, a przidźcie na fojera wieczōr.

PL: Pozbieraj tę ekipę i przyjdźcie wieczorem na ognisko.

 

 

Podej dalij…