cześnia

cześnia – czereśnia (pol.); třešeň (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…cześnia
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…cześnie
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cześni
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…cześnia
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...cześniōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…cześni
Wołacz l. poj. Ty…cześnio
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…cześnie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…cześni; cześniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…cześniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…cześnie
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…cześniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…cześniach
Wołacz l. mn. Wy…cześnie
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Kożdy łebōń rod strzylo pestkami ze cześnie.

PL: Każdy chłopak chętnie strzela pestkami z czereśni.

 

SI: Dzisiej siedzioł żech pōł dnia na cześni, aże mie brzuch zaboloł.

PL: Dzisiaj siedziałem przez pół dnia na czereśni, aż zabolał mnie brzuch.

 

SI: Terazki we cześniach je dużo chrobokōw.

PL: Teraz w czereśniach jest dużo robaków.

 

Podej dalij…