czopka

czopka – czapka (pol.); čepice (cze.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…czopka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…czopki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…czopce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…czopka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...czopkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…czopce
Wołacz l. poj. Ty…czopko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…czopki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…czopkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…czopkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…czopki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…czopkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…czopkach
Wołacz l. mn. Wy…czopki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Czamu zaś locesz bez czopki?

PL: Dlaczego biegasz znowu bez czapki?

 

SI: Coś to z tōm czopkōm narobiōł? Bōmbla mi sie spruła.

PL: Co to zrobiłeś  z tą czapką? Pompon ci się spruł.

 

SI: Ale ci pasuje w tej nowej czopce, jaki gryfny karlus.

PL: Ależ ci do twarzy w tej nowej czapce, jaki ładny chłopak.

Podej dalij…