czorno

czorno – czorno (pol.)

 

Muszymy latoś ubiylić te izby, bo już sam je tak czorno.

W nocy bez tych lampōw je sam czorno, choćby we kōminie.

Podej dalij…