czyrwiyń

czyrwiyń – czerwiec (pol.); das Juni (ger.); červen (cze.); June (eng.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…czyrwiyń
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…czyrwnia
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…czyrwniowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…czyrwiyń
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...czyrwniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…czyrwniu
Wołacz l. poj. Ty…czyrwniu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…czyrwnie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…czyrwniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…czyrwniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…czyrwnie
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…czyrwniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…czyrwniach
Wołacz l. mn. Wy…czyrwnie
Przimiotnik (jaki? czyj?)czyrwniowy

 

SI: We czyrwniu dycko zaczynajōm sie feryje letni.

PL:  W czerwcu zawsze zaczynają się letnie wakacje.

 

SI: Czyrwniowe noce sōm najkrōtsze w roku.

PL: Czerwcowe noce są najkrótsze w roku.

 

 

Podej dalij…