dać na lepszo

dać na lepszo – dać napiwek (pol.)

bezokolicznikdać na lepszo
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dōm na lepszo
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dosz na lepszo
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.do na lepszo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dōmy na lepszo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.docie na lepszo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dajōm na lepszo
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doł żech na lepszo
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doł żeś na lepszo
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doł na lepszo
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dali my na lepszo
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.daliście na lepszo; żeście dali na lepszo
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dali na lepszo
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dała żech na lepszo; dałach na lepszo; żech dała na lepszo
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dała żeś na lepszo; dałaś na lepszo; żeś dała na lepszo
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dała na lepszo
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dały my na lepszo; my dały na lepszo
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dałyście na lepszo; żeście dały na lepszo
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dały na lepszo
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dało żech na lepszo; żech dało na lepszo
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dało żeś na lepszo; żeś dało na lepszo
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dało na lepszo
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doł na lepszo
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doł na lepszo
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doł na lepszo
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dali na lepszo
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dali na lepszo
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dali na lepszo
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dała na lepszo
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dała na lepszo
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dała na lepszo
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dały na lepszo
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dały na lepszo
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dały na lepszo
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dało na lepszo
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dało na lepszo
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dało na lepszo
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dej na lepszo
tr. rozk. l. poj 3. os.niech do na lepszo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dejcie na lepszo
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dajōm na lepszo
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doł bych na lepszo
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doł byś na lepszo
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doł by na lepszo
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dali by my na lepszo
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dali byście na lepszo
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dali by na lepszo
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dała bych na lepszo
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dała byś na lepszo
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dała by na lepszo
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dały by my na lepszo
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dały byście na lepszo
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dały by na lepszo
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dało bych na lepszo
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dało byś na lepszo
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dało by na lepszo
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doł na lepszo
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doł na lepszo
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doł na lepszo
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dali na lepszo
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dali na lepszo
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dali na lepszo
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dała na lepszo
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dała n alepszo
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dała na lepszo
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dały na lepszo
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dały na lepszo
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dały na lepszo
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dało na lepszo
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dało na lepszo
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dało na lepszo
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydany na lepszo
rzeczownik odczasown.dani na lepszo
Rybnik
POL: napiwek za usługę

Była bych dała tymu Alojzowi co na lepszo za poszwajsowani tego kopoczka, ale niy chciał, tōż trza bydzie mu posłać jaki piwo.
Doł żech taksiorzowi na lepszo 10 zł do rownego rachunku.
Dej kelnerowi co na lepszo, do rowna.

Podej dalij…