dać pozōr

dac pozōr – uważać, zwrócić uwagę (pol.)

bezokolicznikdać pozōr
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dōm pozōr
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dosz pozōr
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.do pozōr
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.domy pozōr
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.docie pozōr
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dajōm pozōr
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doł żech pozōr
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doł żeś pozōr
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doł pozōr
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dali my pozōr
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.daliście pozōr; żeście dali pozōr
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dali pozōr
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dała żech pozōr; dałach pozōr; żech dała pozōr
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dała żeś pozōr; dałaś pozōr; żeś dała pozōr
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dała pozōr
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dały my pozōr; my dały pozōr
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dałyście pozōr; żeście dały pozōr
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dały pozōr
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dało żech pozōr; żech dało pozōr
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dało żeś pozōr; żeś dało pozōr
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dało pozōr
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doł pozōr
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doł pozōr
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doł pozōr
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dali pozōr
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dali pozōr
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dali pozōr
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dała pozōr
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dała pozōr
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dała pozōr
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dały pozōr
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dały pozōr
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dały pozōr
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dało pozōr
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dało pozōr
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dało pozōr
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dej pozōr
tr. rozk. l. poj 3. os.niech do pozōr
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dejcie pozōr
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dajōm pozōr
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doł bych pozōr
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doł byś pożōr
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doł by pozōr
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dali by my pozōr
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dali byście pozōr
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dali by pozōr
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dała bych pozōr
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dała byś pozōr
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dała by pozōr
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dały by my pozōr
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dały byście pozōr
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dały by pozōr
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dało bych pozōr
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dało byś pozōr
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dało by pozōr
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doł pozōr
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doł pozōr
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doł pozōr
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dali pozōr
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dali pozōr
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dali pozōr
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dała pozōr
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dała pozōr
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dała pozōr
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dały pozōr
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dały pożōr
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dały pozōr
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dało pozōr
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dało pozōr
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dało pozōr
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydany pozōr
rzeczownik odczasown.dani pozōr
Rybnik

Pamiyntej, że mocie dać pozōr, jak bydziecie przelazować bez szosyjo.
Dała bych pozōr na dzieci, ale musza iś do dochtora.
Dzisiej bōł żech doł pozōr, kaj tyn pies przelazowoł pod płotym.

Podej dalij…