dać se pedzieć

dać se pedzieć – dać się przekonać, przyjąć argument (pol.)

bezokolicznikdać se pedzieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dōm se pedzieć
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dosz se pedzieć
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.do se pedzieć
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.domy se pedzieć
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.docie se pedzieć
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dajōm se pedzieć
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doł żech se pedzieć
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doł żeś se pedzieć
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doł se pedzieć
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dali my se pedzieć
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.daliście se pedzieć; żeście dali se pedzieć
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dali se pedzieć
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dała żech se pedzieć; dałach se pedzieć; żech dała se pedzieć
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dała żeś se pedzieć; dałaś se pedzieć; żeś dała se pedzieć
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dała se pedzieć
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dały my se pedzieć; my dały se pedzieć
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dałyście se pedzieć; żeście dały se pedzieć
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dały se pedzieć
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dało żech se pedzieć; żech dało se pedzieć
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dało żeś se pedzieć; żeś dało se pedzieć
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dało se pedzieć
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doł se pedzieć
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doł se pedzieć
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doł se pedzieć
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dali se pedzieć
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dali se pedzieć
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dali se pedzieć
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dała se pedzieć
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dała se pedzieć
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dała se pedzieć
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dały se pedzieć
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dały se pedzieć
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dały se pedzieć
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dało se pedzieć
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dało se pedzieć
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dało se pedzieć
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dej se pedzieć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech do se pedzieć
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dejcie se pedzieć
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dajōm se pedzieć
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doł bych se pedzieć
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doł byś se pedzieć
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doł by se pedzieć
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dali by my se pedzieć
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dali byście se pedzieć
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dali by se pedzieć
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dała bych se pedzieć
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dała byś se pedzieć
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dała by se pedzieć
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dały by my se pedzieć
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dały byście se pedzieć
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dały by se pedzieć
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dało bych se pedzieć
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dało byś se pedziec
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dało by se pedzieć
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doł se pedzieć
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doł se pedzieć
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doł se pedzieć
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dali se pedzieć
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dali se pedziec
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dali se pedzieć
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dała se pedzieć
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dała se pedzieć
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dała se pedzieć
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dały se pedzieć
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dały se pedzieć
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dały se pedzieć
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dało se pedzieć
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dało s epedzieć
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dało se pedzieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.dani se pedzieć
Rybnik

Kej byś była dała se pedzieć, to byś kupiyła inkszy mantel i niy musiała byś chodzić terazki w tym ciasnym.
Ôn se nigdy niy do pedzieć, a potym żałuje, jak nie za niyskoro.
Dej se pedzieć, że jutro bydzie padać.

Podej dalij…