dać za drōga

dać za drōga – dać napiwek (pol.)

bezokolicznikdać za drōga
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dōm za drōga
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dosz za drōga
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.do za drōga
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dōmy za drōga
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.docie za drōga
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dajōm za drōga
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doł żech za drōga
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doł żeś za drōga
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doł za drōga
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dali my za drōga
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.daliście za drōga; żeście dali za drōga
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dali za drōga
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dała żech za drōga; dałach za drōga; żech dała za drōga
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dała żeś za drōga; dałaś za drōga; żeś dała za drōga
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dała za drōga
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dały my za drōga; my dały za drōga
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dałyście za drōga; żeście dały za drōga
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dały za drōga
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dało żech za drōga; żech dało za drōga
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dało żeś za drōga; żeś dało za drōga
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dało za drōga
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doł za drōga
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doł za drōga
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doł za drōga
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dali za drōga
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dali za drōga
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dali za drōga
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dała za drōga
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dała za drōga
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dała za drōga
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dały za drōga
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dały za drōga
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dały za drōga
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dało za drōga
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dało za drōga
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dało za drōga
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dej za drōga
tr. rozk. l. poj 3. os.niech do za drōga
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dejcie za drōga
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dajōm za drōga
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doł bych za drōga
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doł byś za drōga
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doł by za drōga
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dali by my za drōga
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dali byście za drōga
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dali by za drōga
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dała bych za drōga
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dała byś za drōga
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dała by za drōga
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dały by my za drōga
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dały byście za drōga
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dały by za drōga
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dało bych za drōga
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dało byś za drōga
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dało by za drōga
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doł za drōga
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doł za drōga
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doł za drōga
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dali za drōga
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dali za drōga
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dali za drōga
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dała za drōga
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dała za drōga
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dała za drōga
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dały za drōga
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dały za drōga
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dały za drōga
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dało za drōga
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dało za drōga
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dało za drōga
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernydany za drōga
rzeczownik odczasown.dani za drōga
Rybnik

Bōł bych ci doł za drōga, ale niy mōm drobnych, tōż dōm ci jutro, jak zmiynia.
Doł żech mu za drōga 2 zł.
Zaleć mi po gazeta, a dōm ci co za drōga.

Podej dalij…