dać zrobić

dać zrobić – dać do wykonania (pol.)

bezokolicznikdać zrobić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.dōm zobić
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.dosz zrobić
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.do zrobić
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.dōmy zrobić
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.docie zrobić
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.dajōm zrobić
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.doł żech zrobić
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.doł żeś zrobić
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.doł zrobić
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.dali my zrobić
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.daliście zrobić; żeście dali zrobić
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.dali zrobić
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.dała żech zrobić; dałach zrobić; żech dała zrobić
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.dała żeś zrobić; dałaś zrobić; żeś dała zrobić
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.dała zrobić
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..dały my zrobić; my dały zrobić
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. dałyście zrobić; żeście dały zrobić
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.dały zrobic
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.dało żech zrobić; żech dało zrobić
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.dało żeś zrobić; żeś dało zrobić
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.dało zrobić
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech doł zrobić
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś doł zrobić
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł doł zrobić
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my dali zrobić
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście dali zrobić
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli dali zrobic
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech dała zrobić
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś dała zrobić
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była dała zrobić
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my dały zrobić
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście dały zrobić
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były dały zrobić
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech dało zrobić
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś dało zrobić
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było dało zrobić
tr. rozk. l. poj. 2. os. . dej zrobić
tr. rozk. l. poj 3. os.niech do zrobić
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.dejcie zobić
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech dajōm zrobić
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. doł bych zrobić
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. doł byś zrobić
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.doł by zrobić
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.dali by my zrobić
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. dali byście zrobić
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.dali by zrobić
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.dała bych zrobić
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
dała byś zrobić
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.dała by zrobić
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. dały by my zrobić
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.dały byście zrobić
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.dały by zrobić
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. dało bych zrobić
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.dało byś zrobić
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.dało by zrobić
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych doł zrobić
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś doł zrobić
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by doł zrobić
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my dali zrobić
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście dali zrobić
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by dali zrobić
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych dała zrobić
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś dała zrobić
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by dała zrobić
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my dały zrobić
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście dały zrobić
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by dały zrobić
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych dało zrobić
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś dało zrobić
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by dało zrobić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.dani zrobić
Rybnik

Dała żech zrobić nowe grabie, bo te stare już sōm całe połōmane.
Dōm ci zrobić nowo ta tajla, yno piyrsze jōm musza wykryncić.
Bōł bych doł zrobić nowo ta szajba, ale Antek już takich niy robi, tōż byda musioł szukać we internecie.

Podej dalij…