dachōwka

dachōwka – dachówka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…dachōwka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…dachōwki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dachōwce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…dachōwka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...dachōwkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…dachōwce
Wołacz l. poj. Ty…dachōwko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…dachōwki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…dachówek; dachōwkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…dachōwkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…dachōwki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…dachōwkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…dachōwkach
Wołacz l. mn. Wy…dachōwki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Niy kożdy poradzi położyć dobrze dachōwka na dachu.

PL: Nie każdy potrafi ułożyć dobrze dachówkę na dachu.

 

SI: Cōż to robicie, dyć mi dachōwki potrzaskocie tymi kamiyniami.

PL: Cōż wy wyczyniacie, przecież mi dachôwki wytłóczecie tymi kamieniami.

 

 

Podej dalij…