dalszy

dalszy – dalszy (pol.)

przymiotnikdalszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...dalszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...dalszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...dalsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... dalsi; dalsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...dalsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...dalszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...dalszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...dalszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...dalszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...dalszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...dalszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...dalszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... dalszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... dalszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
dalszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...dalszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... dalszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..dalszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... dalsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
dalszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... dalsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
dalszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...dalszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...dalszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...dalszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...dalszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...dalszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..dalszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...dalszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...dalszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...dalszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...dalszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...dalszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... dalsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...dalsi; dalsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...dalsze
stop. równy przymiotn.. daleki
przysłówek (jak? jako?)dalszy; dalij

Ta drōga je dalszo, ale lepszo.

Podej dalij…